Pacientų apklausos anketų vertinimas

Pacientų apklausos anketų vertinimas

Nuo 2012 metų lapkričio mėnesio kiekvieną ketvirtį Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama stacionare gydomų ligonių apklausa. Šiai pacientų apklausai naudojamos anketos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“.

Nuo 2012 metų lapkričio mėnesio kiekvieną ketvirtį Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama stacionare gydomų ligonių apklausa. Šiai pacientų apklausai naudojamos anketos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“.

Anketą sudaro 10 klausimų. Apklausą atlikus, apskaičiuojamas visų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per kalendorinius metus užpildytų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketų balų sumos aritmetinis vidurkis. Anketos atsakymas „taip“ vertinamas 2 balais, „iš dalies (galbūt)“ – 1 balu, „ne“ – 0 balų. Vertinamos tik užpildytos anketos. Maksimalus įvertinimas yra 20 balų.

Pildantys anketą ligoninės stacionaro pacientai atsako į šiuos klausimus:

 • Ar Jūs patenkinti ligoninės gydytojų darbu? Ar Jūs patenkinti ligoninės slaugytojų ir (ar) akušerių darbu?
 • Ar Jus gydę gydytojai suprantamai suteikė Jums svarbią informaciją?
 • Ar Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės suprantamai suteikė Jums svarbią informaciją? 
 • Ar jautėte personalo pagarbą gydymo ligoninėje metu?
 • Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, priimdamas sprendimus dėl tyrimų ir gydymo eigos?
 • Ar Jus tenkino ligoninės maisto kokybė?
 • Ar, Jūsų nuomone, ligoninės patalpos pakankamai švarios, jaukios?
 • Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą?
 • Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje savo artimam žmogui? 

Paskutinė apklausa buvo atlikta 2014 m. III ketvirtį. Apklausai 34 stacionaro skyriai pateikė 2137 anketas.

Skelbiame sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketos rezultatus >>

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V – 1073 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“, ligoninė užtikrina informacijos rinkimą apie stacionarinių asmens paslaugų kokybės vertinimą. Pacientų apklausos atliekamos visuose ligoninės stacionaro skyriuose. Baigiančių gydymą pacientų ar jų artimųjų (jei pacientas savarankiškai atsakyti negali) paprašoma užpildyti Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą. Paduodant anketą, pacientas ar jo artimieji, yra informuojami apie apklausos tikslą, anonimiškumo garantavimą bei užpildytų anketų grąžinimo tvarką.

Siekiant nuolat tobulinti Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, apklausa stacionaro skyriuose baigiančių gydytis pacientų ar jų artimųjų apie jiems suteiktų paslaugų kokybę atliekama kasmet.

Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė vertinama šiais aspektais:

 1. paciento ir personalo bendravimo;
 2. informacijos pateikimo;
 3. pacientų galimybe dalyvauti priimant sprendimus dėl jų sveikatos priežiūros ar gydymo;
 4. fizinės aplinkos.

Sveikatos priežiūros vertinimą atspindi:

 1. gydytojų ir slaugytojų darbo įvertinimas;
 2. ketinimas dar kartą pasirinkti gydymo įstaigą;
 3. ketinimas rekomenduoti gydytis Ligoninėje savo artimiesiems

Viso per 2017 metus tinkamai užpildyta 9566 anketų. Šis skaičius yra 4,6 proc. didesnis nei 2016 metais užpildytų anketų skaičius (viso 9127), tačiau 12,2 proc. mažesnis už 2015 metais užpildytų anketų skaičių (viso 10731).

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė 2017 metų apklausos anketų analizė >>

Kandidato forma

  Palikite atsiliepimą