Kontaktai

Kontaktai

Vadovai

Mindaugas Pauliukas

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Aira Mečėjienė

Direktoriaus pavaduotoja medicinai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Asta Teišerskienė

Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos administravimui pareigas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Rimvydas Varonas

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Sigita Klimavičienė

Vyriausioji slaugos administratorė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Virginijus Jautakis

Laikinai einantis Chirurgijos klinikos vadovo pareigas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Jonas Lazauskas

Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos centro vadovas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Ilona Pavlavičienė

Psichiatrijos klinikos vadovė
Įstaigos kontaktai
M. K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai, LT-76001

Vaida Vaitiekaitytė

Laikinai einanti Onkologijos klinikos vadovės pareigas
Įstaigos kontaktai
Darželio g. 10, Šiauliai, LT-76307

Virgainė Bielskienė

Laikinai einanti Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos vadovės pareigas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Gitana Acutė

Konservatyviosios medicinos klinikos vadovė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Direktoriaus patarėjai

Eva Jagminaitė-Kazlauskienė

Direktoriaus patarėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Alina Liepinaitienė

Direktoriaus patarėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Vida Petrylaitė

Direktoriaus patarėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Rasa Bracaitė

Direktoriaus patarėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Ąžuolas Bagdonas

Direktoriaus patarėjas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Korupcijos prevencijos pareigūnas

Saulius Skeiverys

Korupcijos prevencijos pareigūnas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Vidaus kontrolės grupė

Povilas Venckus

Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Rita Pangonienė

Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Laima Viplentienė

Vidaus medicininio audito auditorė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Konservatyviosios medicinos klinika

Gitana Acutė

Konservatyviosios medicinos klinikos vadovė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Dokumentų valdymo ir klientų aptarnavimo skyrius

Jovita Žarienė

Dokumento valdymo ir aptarnavimo skyriaus vedėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Dokumentų valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Aida Drevinskienė

Vyresnioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Dokumentų valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Viešųjų ryšių specialistai

Zita Katkienė

Viešųjų ryšių specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Eva Jagminaitė-Kazlauskienė

Viešųjų ryšių specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

Gitana Beinorienė

Skyriaus vedėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Apskaitos ir biudžeto skyrius

Rita Plungienė

Skyriaus vedėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Giedrė Povilaitienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Finansinė grupė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Atlyginimų grupė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Materialinė grupė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Statistikos, analizės ir ekonomikos skyrius

Anželika Vičienė

Skyriaus vedėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Neringa Aleksandravičienė

Vedėjos pavaduotoja ekonomikos klausimais
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Nijolė Rukštelienė

Vedėjos pavaduotoja statistikos klausimais
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Informacinių technologijų skyrius

Valdemaras Nainys

Vyriausiasis specialistas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

ITD specialistai
Įstaigos kontaktai
Teisės skyrius

Indrė Masiulienė

Skyriaus vedėja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Viešųjų pirkimų skyrius

Dovilė Černiauskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Vyresnieji specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Vyresnieji specialistai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Infrastruktūros skyrius

Rimvydas Varonas

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Energetikos skyrius

Saulius Grigas

Skyriaus vedėjas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kazimieras Knizikevičius

Vyriausiasis specialistas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Medicinos technikos skyrius

Rimvydas Pileckas

Laikinai einantis Medicinos technikos skyriaus vedėjo pareigas, vyriausiasis specialistas,
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Vladas Daujotas

Vyriausiasis specialistas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Paulius Jarmalavičius

Vyriausiasis specialistas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Lijana Mikalajūnienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Edita Staponaitienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Logistikos skyrius

Zenonas Andriuška

Skyriaus vedėjas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Gintautė Šilinskienė

Dispečerė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Ūkio skyrius

Egidijus Urba

Skyriaus vedėjas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kabineto Nr. 303

Audronė Valantinaitė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kabineto Nr. 305

Virginija Laugalienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Laima Songailienė

Vyresnioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kabineto Nr. 300

Aldona Šakūnienė

Vyresnioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kabineto Nr. 306

Loreta Noreikienė

Vyresnioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Jonas Eidintas

Vyriausiasis inžinierius
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Radiacinės ir darbuotojų sveikatos saugos skyrius

Inga Juodžiukynienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Danguolė Gustaitienė

Vyriausioji specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Jonas Misiūnas

Vyriausiasis specialistas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Infekcijų kontrolės skyrius

Aušra Macijauskienė

Laikinai einanti Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjos pareigas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Dalia Grigorjevienė

Infekcijų kontrolės specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Silvija Mockienė

Infekcijų kontrolės specialistė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Žaneta Juodikaitytė

Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Nijolė Urbanovičienė

Infekcijų kontrolės gydytoja
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Irena Šimkienė

Infekcijų kontrolės skyriaus slaugos administratorė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Vaistinė

Rūta Liubinskaitė

Laikinai einanti vedėjos pareigas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai
Maisto paruošimo skyrius

Rima Daujotienė

Skyriaus administratorė
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Gydytojas dietologas
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Maisto paruošimo skyriaus dietologai
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Maisto paruošimo skyriaus sandėlis
Įstaigos kontaktai
V. Kudirkos g. 99, 76231 Šiauliai

Kandidato forma

    Palikite atsiliepimą