Apklausos pacientams

2017 m. Pacientų apklausos anketa

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V – 1073 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“, ligoninė užtikrina informacijos rinkimą apie stacionarinių asmens paslaugų kokybės vertinimą. Pacientų apklausos atliekamos visuose ligoninės stacionaro skyriuose. Baigiančių gydymą pacientų ar jų artimųjų (jei pacientas savarankiškai atsakyti negali) paprašoma užpildyti Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą. Paduodant anketą, pacientas ar jo artimieji, yra informuojami apie apklausos tikslą, anonimiškumo garantavimą bei užpildytų anketų grąžinimo tvarką.

Siekiant nuolat tobulinti Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, apklausa stacionaro skyriuose baigiančių gydytis pacientų ar jų artimųjų apie jiems suteiktų paslaugų kokybę atliekama kasmet.

Ligoninėje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė vertinama šiais aspektais:

Sveikatos priežiūros vertinimą atspindi:

Viso per 2017 metus tinkamai užpildyta 9566 anketų. Šis skaičius yra 4,6 proc. didesnis nei 2016 metais užpildytų anketų skaičius (viso 9127), tačiau 12,2 proc. mažesnis už 2015 metais užpildytų anketų skaičių (viso 10731).

Kandidato forma

    Palikite atsiliepimą