Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Informaciją pateikti galite:

Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo tel. 8 800 66 004 nemokamai galima pranešti apie korupcijos veikas el. paštu korupcija@sam.lt.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):

Mielieji ligoninės pacientai, jų artimieji

Sveikatos apsaugos sistemos tikslas yra sudaryti vienodas paslaugų prieinamumo, tinkamumo bei kokybės sąlygas visiems Lietuvos gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, nepriklausomai nuo jų socialinio ar ekonominio statuso. Noriu Jus patikinti, kad tai nėra tik deklaracija. Tai yra ir visų mūsų, dirbančių Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, pagrindinis tikslas.

Šiandien ligoninė yra viena didžiausių ir moderniausių gydymo įstaigų šalyje, todėl mums tenkanti atsakomybė yra didžiulė. Ligoninė išgyvena pokyčių laikotarpį. Kuriami vertingi, pacientų poreikius atitinkantys diagnostikos ir gydymo procesai, padedantys optimaliausiu būdu teikti saugias ir kokybiškas paslaugas. Ne mažiau svarbus ligoninės vadovybės prioritetas yra oraus atlygio ir gerų darbo sąlygų sudarymas personalui.

Mūsų pastangos skirtos formuoti vertybių sistemą, kurioje pacientų bei jų artimųjų tradicijos ir įpročiai  atsilyginti už tam tikrą medikų veikimą ar neveikimą grimzta į praeitį ir tampa istorijos dalimi.

Ligoninės gydytojui ar slaugytojai pats didžiausias įvertinimas yra Jūsų sveikatos pagerėjimas ar pasveikimas, o geriausia padėka –  Jūsų šypsena ir ištartas nuoširdus padėkos žodis „ačiū“.

Kviečiame visus prisijungti prie skaidraus ir pagarbaus medikų bei pacientų bendravimo vardan naujų pokyčių.

Respublikinė Šiaulių ligoninė

 

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir/ar mažinimą, sukuriant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos priemonių sistemą.

Viešojį įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė (RŠL) siekia veiklos skaidrumo, savo darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo mažinimo, identifikuojant ir prevenciškai valdant darbuotojų korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos riziką. Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti informaciją apie RŠL darbuotojų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus ar kitus teisės pažeidimus.

Kandidato forma

    Palikite atsiliepimą